Lietuva

Valstiečiai apie pederastiją, „W“ ir permainas

Prieš rinkimus http://www.manobalsas.lt/politikai/politikai.php padarė kandidatų apklausą ką jie mano visuomenei labiausiai rūpimais klausimais. Iš manobalsas.lt apklaustų valstiečių ir žaliųjų partijos kandidatų 20 išrinkti į seimą. Todėl nutariau padaryti lentelę ką mano išrinktieji:

– ?  reiškia, kad žmogus yra neapsisprendęs ir mano „tikriausiai ne“.

Taigi, už vienos lyties santuokas – 11 valstiečių seimo narių
Neapsispendę, manantys „tikriausiai prieš“ – 6
Prieš – 3

Už „W, Q, X“, t.y. pasiduoda Lenkijos reikalavimui – 14
Neapsisprendę („tikriausiai prieš“) – 1
Prieš – 5

Dar du svarbūs klausimai:

Už atlyginimų didinimą – 4
Galbūt už – 8
Prieš – 8

Prieš pabėgėlių priėmimą pagal kvotas – 13
Galbūt prieš – 3
Galbūt už – 3
Už – 1

Už alkoholio prekybą tik specializuotose valstybinėse parduotuvėse pasisako 16 ir 4 galbūt už.

Žmonėms siūlė didžiules permainas – toks šių rinkimų arkliukas.

Todėl, jei valstiečiai tesės pažadus, tai permainos bus tokios:

1)  Atlyginimų nedidins. Todėl kalbos apie emigracijos sumažinimą yra tik tušti plepalai. Nors į lenteles neįdėjau, bet nurodytu manobalsas.lt adresu kiekvienas gali pasitikrinti, kad šitie 20 valstiečių daugumoje yra prieš bet kokį valstybinį ekonomikos reguliavimą ir net prieš bet kokį valstybės kišimąsi į ekonomiką – vadinasi viskas bus palikta savieigai kaip dabar – gamyba nebus kuriama – tik permaina tokia, kad nebus didinami atlyginimai.

2)  Alkoholį pardavinės tik valstybinėse specializuotose parduotuvėse. Tačiau nieko nesako apie jų tinklą, darbo laiką ir kas turės teisę pirkti. Labai keistai atrodo – valstybinis alkoholio prekybos monopolis yra pats drastiškiausias valstybės kišimasis į ekonomiką ir pats griežčiausias jos reguliavimo būdas – visi valstiečių kandidatai, o kiti jau tapo ir seimo nariais, pasisako prieš bet kokį valstybės kišimąsi į ekonomiką ir prieš bet kokį valstybinį jos reguliavimą. Todėl valstybinis alkoholio prekybos monopolis yra diametraliai priešingas jų ekonominei politikai. O gal būt tai gali liudyti, kad tokios jie iš viso neturi.

3)  Įves vienos lyties santuokas. Kadangi valstiečiai žadėjo būtinai sau pasiimti švietimo ministeriją, tai žinodami, kad vienos lyties santuokų įvedimas Vakaruose yra pirmas žingsnis į homoseksualizmo propagandos įvedimą mokyklose (oficialiai tai vadinama „lytiniu švietimu“), anksčiau ar vėliau jie įves „lytinį švietimą“ mokyklose, t.y. berniukams pasakos, kad jie turi teisę ir gali būti mergaitėmis, o mergaitėms, kad jos gali būti berniukais – tokios „vaikų teisės“. Taip pat vaikams pasakos, kad yra ne tik vyrų ir moterų lytys, o jų yra daug ir savaime suprantama rodys pavyzdžius ir taip pat skatins pajusti malonumą (orgazmą) – Vakaruose kaip tik taip ir vyksta, mokyklose vaikams nemokamai dalina prezervatyvus ir cheminius kontraceptikus ir paaiškina kaip jais naudotis – ir vaikai turi teisę viską žinoti, ir viską išbandyti. Visi žmonės, katrie augino arba dabar augina savo vaikus, puikiai žino, kad vaikai mėgdžioja mamą, tėtį ir kitus suaugusius – taip jie mokosi ne tik kalbėti, bet ir visus kitus dalykus daryti.

Yra toks anekdotas: ««« Statybininkai laiku nespėjo suremontuoti vaikų darželio. Vasara baigėsi, vaikučiai sugrįžo darželin, o jame dar dirba elektrikai. Vos tik elektrikai baigė darbus, vaikeliai pradėjo keiktis visokiais žodžiais. Tėveliai apskundė darželį ministerijai. Atvykęs pareigūnas iš auklėtojų pareikalavo pasiteisinti kodėl jos taip mokina. Tos vienbalsiai sako – statybininkai. Iškvietė darbų vykdytoją, o tas elektrikus Joną ir Antaną ir klausia – kaip jūs kalbėjote? „Labai kultūringai“ – sako Jonas. Antanas patikslina: „Aš laikiau kopėčias, o Jonas užlipęs litavo laidus. Kai jis man ant plikės užpylė lydmetalio, aš jo paprašiau – Pone Jonai gal Jūs malonėtumėte daugiau lydmetalio man ant galvos nepilti …“ »»»

Todėl mokykloje išėję tokį „mokslą“ vaikai neišvengiamai jį išbandys praktiškai ir pasekmės bus tokios – berniukai nespėję užaugti jau pasidarys neįgalūs, o mergaitės nevaisingos ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga (taip jį visiems pristatinėja partijos vadas) turės garantuotas pajamas. Žodžiu valstiečiai švietimo sistemą dar kartą reformuos ir ją pavers vaikų gadinimo ir naikinimo sistema.

4)  Pabėgėlių nepriims. Todėl sulauks Briuselio sankcijų (bausmių), o veiksmingiausios sankcijos yra piniginių pašalpų į Lietuvos biudžetą davimo nutraukimas. Taigi arba valdžia neturės iš ko mokėti atlyginimus sau, arba nemokės atlyginimų visiems kitiems (įvykdys pirmą permainą), arba ims klusniai vykdyti Briuselio įsakymus.

5)  Pagaliau išsipildys Lenkijos svajonė priversti lietuvius rašyti lenkiškai. Kiekviename seime tai Kirkilas, tai Kubilius, tai Adamkus ar dar kas nors pateikdavo projektą rašyti neva lotyniškomis raidėmis, kaip rašoma Lenkijoje ar Europoje. Rašau neva lotyniškomis, nes raidės „W“ lotynų kalboje nėra, o kai kuriose Europos kalbose „W“ atsirado tik todėl, kad jie pritaikydami lotynų abėcėlę savo kalbos rašybai pritrūko lotyniškų raidžių ir todėl įsivedė papildomus ženklus (raides) savo kalbos garsams užrašyti, o lietuvių raštijos kūrėjai ženklų nepritrūko ir jiems „W“ neprireikė.

 

ps. Kodėl visoje Europoje visų valdančių partijų politikai iš visų jėgų stengiasi į mokyklas įdiegti „lytinį švietimą“, o visuomenei primesti vienos lyties santuokas, lyties keitimo operacijas ir juvenalinę justiciją, kuri iš normalių šeimų atiminėja vaikus ir juos perduoda homoseksualų (pederastų arba lesbiečių) poroms? Visą šitą naujovių puokštę parlamentai per prievartą primetinėja savo piliečiams masiškai protestuojantiems prieš. Pavyzdžiui, Paryžiuje milijonai žmonių protesto demonstracijose iš parlamento reikalavo nepriimti vienos lyties „santuokas“ įteisinančio įstatymo, bet parlamentas to nepaisė ir priėmė. Kas čia per demokratija kai keli išrinktieji parlamentarai veikia prieš milijonus rinkėjų? Atsakymas labai paprastas. Skaitykite Kalergį – jis Europos Sąjungos projekto autorius ir tas projektas dabar Europoje vykdomas – jau vykdymas įpusėtas. Todėl Vakaruose teisingai Kalergį vadina Europos Sąjungos tėvu. Europos Sąjungos (jis ją vadina Pan-Europa) projekte Kalergis rašo, kad didžiausias ES priešas yra Europos tautos, jų nacionalistai ir tautinės valstybės ir todėl priešas turi būti sunaikintas, nes kitaip ES anksčiau ar vėliau iširs. O geriausia priemonė visų tautų nacionalistams ir tautinėms valstybės naikinti yra paleistuvystė, ištvirkimas, girtavimas, narkomanija, homoseksualizmas. Tik todėl visos visų ES valstybių vyriausybės minėtas naujoves ir įvedinėja. Trumpiau tariant, naikinimo metodas – demoralizacija.

Taip pat ES projekte Kalergis rašo, kad naujoji Europos gyventojų rasė bus europiečių, negrų ir azijiečių rasių mišinys. Šitas sumaišymas irgi reikalingas tam, kad ES nesubyrėtų – todėl reikia privežti afrikiečių ir azijiečių ir jais praskiesti europiečius (kvotos), o po to ir sukryžminti. Todėl ES (ir visų ES valstybių vyriausybės) vykdydamos ES projektą į Europą veža negrus ir azijiečius, nors visų valstybių piliečiai ir reikalauja jų neįsileisti. Pavyzdžiui, šiuo metu vien tik per Italiją į Europą kasdien įvežami 5-6 tūkstančiai negrų. Jei taip ir toliau veš, tai per metus priveš virš dviejų milijonų ir aišku, kad pagal kvotas padalins visiems. Tokia ES’o demokratija.

Nors valstiečiai pasisako prieš pabėgėlių priėmimą pagal Briuselio kvotas, bet niekur jie nesidės ir privalės priimti, nes visa Lietuvos finansų sistema atiduota Briuseliui ir jis turėdamas šį galingą svertą privers. Tiesą sakant kas valdo finansus tas valdo ir valstybę. Jei valstiečiai iš tikrųjų nori nepriimti, tai jie turi išstoti iš Europos Sąjungos. Neišstos – anksčiau ar vėliau privers priimti.

Kadangi ES projekte numatytas visų valstybių sunaikinimas ir jų pavertimas ES imperijos provincijomis, tai natūralu, kad ir rašyba privalo būti suvienodinta; todėl iš Lietuvos vyriausybės ir reikalaujama įvesti neva lotynišką raidyną su „W, Q, X“ – t.y. taip kaip yra Vakarų Europoje, o lenkus Briuselis naudoja tik kaip spaudimo priemonę. Lietuviams galų gale būtų pravartu žinoti, kad lenkų abėcėlėje nėra nei Q, nei X. Tai kaip jie gali reikalauti to, kas jiems patiems visiškai nerūpi? O mūsų visų partijų partiečiai meluoja, kad raidžių „W,Q,X“ reikalauja lenkai ir tokiu būdu Lietuvos gyventojus kiršina ir supriešina.

Deja dabar turime tokią padėtį – visų valdžioje esančių partijų vadovai – tarp jų ir valstiečių – vienbalsiai tvirtina, kad didžiausi Lietuvos laimėjimai per 26 nepriklausomybės metus yra įstojimas į ES, NATO ir savo pinigų sistemos (litų) panaikinimas įvedant eurą. Iš tikrųjų įstojimas į ES yra savo nepriklausomos valstybės panaikinimas, įstojimas į NATO – atsisakymas ginti savo šalį tą dalyką perduodant svetimšaliams (dėl to stojant buvo panaikinta ir šauktinių kariuomenė), o euro įvedimas reiškia vyriausybės atsisakymą savo šalyje savarankiškai ūkininkauti visą ūkio valdymą atiduodant Briuseliui.

2016 spalio 29

 

 

 

Parašykite komentarą