Mūsų Gretos

Pareiškimas dėl Kazimiero Juraičio veiklos


 


Viešas pareiškimas

 

Informuojame, kad Kazimiero Juraičio kandidatavimas į Lietuvos Respublikos prezidentus ir kita panaši veikla yra jo asmeninė iniciatyva ir su asociacija „Mūsų gretos“ niekaip nėra susijusi.

Asociacijos „Mūsų gretos“ steigėjai:
Ričardas Vysockis, Danguolė Tautvydienė, Elona Švipienė, Artūras Sinkevičius
2019-01-14

One Reply to “Pareiškimas dėl Kazimiero Juraičio veiklos

  1. Gerbiamieji Mūsų gretų įkūrėjai ir organizatoriai, džiaugiamės, kad Jūs esate, kad veikiate. Ir nots gyvename tolimojeje Amerikoje, bet mes pastoviai su Jumis- Tėvynėje. Mūsų šaknys Tėvynėje, tačiau gyvenimas- nedarbas ir didžiausias skurdas pasaulyje privertė palikti Tėvynę, Gimtinę. Liūdniausia, kad keičiantis valdžioms, NIEKAS NEPAGERĖJO, O MŪSŲ VAIKAI IR VAIKAIČIAI dar sparčiau rengiasi palikti Tėvynę, vos baigę gimnazijas. Tautos išlikimas pavojuje. Valstybės išlikimas – pavojuje. Išvaikytos Tautos į 55 šalis ir visus žemynus – to dar niekuomet nebuvo- siaubinga situacija… Užsieniuose vaikai – skubiai nutautėja – dėl prisitaikymo naujose šalysse , jų ekonomikose. Nutautėja- NEBEMOKĖDAMI LIETUVIŠKŲ DAINŲ, O IR KALBOS. Lietuvoje Jūs nebedainuojate, nebedainuojame ir mes – užsieniuose gyvenantieji: žodžių niekas neišmokė. O vyyresnieji – pamiršome. Ką reiškia kapitalizmas ir pasaulio ELITOS ŠOVINIZMAS, žiauriausiomis priemonėmis naikinantis kitataučių gretas, net istorijas ir … tėvynes.
    Žiauriausiomis- nes beskausmėmis, žadinančiomis SAVIŽUDYBĘ. Juk ir mūsų tauta savanoriškai išvažiavo duonos ieškotis į kitas šalis, ir nebekalba lietuviškai SAVANORIŠKAI- iš reikalo prisitaikyti prie ELITOS DIKTUOJAMŲ SĄLYGŲ, DARBŲ.
    O vienytis visiems – ir namuose ir užsieniuose BŪTINAI REIKIA, PAMIRŠTANT NUOSKAUDAS, VERTINANT VISKĄ BLAIVIAI IR SUVOKIANČIAI- KAD VISKĄ SUPLANAVO pasaulio ELITA, ir pagal jos scenarijus viskas griaunama. O mes tik menkučiai įrankėliais didžioje globalizacijoje.
    .
    .

Leave a Reply