Featured Video Play Icon
Mūsų Gretos

Kuriama Asociacija „Mūsų Gretos“. Rolandas Paulauskas

Iki šiolei organizacija „“, jau nuo 2015 m. oficialiose ataskaitose minima kaip grėsmė Lietuvą valdančioms partijoms (oficiali formuluotė „grėsmė nacionaliniam saugumui“), buvo neformali.

2018m. spalio 28 d. Kaune įvyko steigiamasis juridinio vieneto – Asociacijos „Mūsų Gretos“ – susirinkimas.

Asociacijos tikslas: surinkti kuo didesnį vienminčių būrį, galintį įtakoti Lietuvos politinį gyvenimą. Pasaulėžiūrinė bazė daugybės videofilmų pavidalu tam jau dabar sukurta. Tokių idėjinių – pasaulėžiūrinių pamatų neturi jokia Lietuvos politinė jėga.

Norint išsaugoti Lietuvos valstybingumą ir dabar egzistuojančią etninę – etinę visuomenę, būtina aiški politinė jėga, nukreipta būtent į šių vertybių išsaugojimą. Tokios jėgos iki šiol neturėjo.

Speciali žinutė VSD direktoriui D. Jauniškiui – dabartinė Lietuvos politinė kryptis gresia valstybingumo praradimu. Aštrus tarp Rusijos ir neišvengiamas. Kuo jis baigsis, nežino niekas. Vienintelis Lietuvos garantas šioje geopolitinėje situacijoje – Neutralumo . Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia, dabar ir visada!

Leave a Reply