Pasaulis

Kaip JAV buvo įveiktas gimstamumas feminizmo ir LGBT pagalba

Po antrojo pasaulinio karo Jungtinėse Valstijose įvyko beprecedentinis demografinis sprogimas, kuris pateko istorijon „baby boom“ pavadinimu. Atsitiesusios po Didžiosios depresijos skurdo ir karo negandų amerikietės puolė gimdyti vaikus vieną po kito ir per 20 metų „beibi-būmerių“ skaičius perkopė 75 milijonus.

Amerikiečių valstybei toks gimstamumo šuolis tapo visišku netikėtumu, o ekonomika pasirodė tam nepasiruošusi. Šalia senių, kurių gyvenimo trukmė dėl medicinos pažangos žymiai pailgėjo, atsirado dešimtys milijonų mažamečių vaikų ir visą šitą išlaikytinių armiją reikėjo maitinti. Problemą gilino ir tai, kad iki 7 dešimtmečio pabaigos buvo patriarchalinė, stipriai religinga ir su tradicine šeimos sankloda. Pinigų uždirbimu daugiausiai užsiėmė vyriškoji dalis, o moterys prižiūrėjo namų ūkį ir augino vaikus.

Pavyzdinė amerikiečių šeima 20 amžiaus 5-6 dešimtmetyje atrodė maždaug taip:

Tuo metu, kai Tarybų Sąjungoje jau virš 40 metų buvo legalizuota santuokinė neištikimybė ir , o skyryboms pakako pareiškimo metrikacijos biurui, Jungtinėse Valstijose dar 7 dešimtmečio pradžioje neištikimybė buvo baudžiamasis nusikaltimas, abortai buvo uždrausti, o skyrybos buvo įmanomos tik teismo sprendimu ir esant svarioms priežastims: neištikimybei, impotencijai, smurtavimui, psichinei ligai ar sutuoktinio dingimui be žinios. Skyrybų kaltininkas turėdavo didelius materialinius nuostolius, pavyzdžiui, neištikima žmona negalėjo pretenduoti į alimentus ir lygias turto dalybas.

Šalia to, visose JAV iki 1962 metų galiojo baudžiamasis straipsnis už homoseksualius santykius, pats homoseksualizmas buvo laikomas psichiniu sutrikimu, buvo gydomas ir suvokiamas kaip ne mažesnė grėsmė, nei komunizmas:

Tokiomis sąlygomis kovoti su gimstamumu buvo neįmanoma, kai bevaikių moterų iki savo vaisingo periodo pabaigos buvo viso tik 3 procentai ir su tuo skubiai reikėjo kažką daryti. Problemos sprendimu užsiėmė Šeimos planavimo federacija. Jos vice-prezidentas Frederikas Jafė 1969 m. kovo 11 d. pateikė memorandumą su sąrašu priemonių, kurios turėjo pažaboti gimstamumą:

Tarp Jafės pasiūlymų buvo tiek ir drakoniški būdai, tokie kaip nevaisingumą sukeliantys cheminiai priedai į geriamąjį vandenį, prievartinė sterilizacija, draudimas turėti daug vaikų ar pensijos netekimas daugiavaikėms motinoms, tiek ir neprievartinės poveikio priemonės:

  • homoseksualizmo propaganda
  • moterų užimtumo propaganda
  • idealios šeimos vaizdinio pakeitimas
  • nesantuokinių ryšių propaganda
  • vėlaus gimdymo propaganda
  • abortų legalizavimas ir sterilizacija be medicininio poreikio

O taip pat masinis kontraceptikų platinimas, kurie anksčiau buvo prieinami daugiausiai tik medicinos įstaigose:

Šį dokumentą Jafė nusiuntė Bernardui Berelsonui – žymiam elgesio tyrinėtojui, visuomeninės opinijos valdymo specialistui. Tuomet jis buvo ir Džono Rokfelerio III įkurtos nevyriausybinės organizacijos Populiacijos tarybos prezidentu:

Aptarimo metu Populiacijos tarybos nariai vis dėlto nusprendė naudoti „minkštąsias“ Jafės priemones ir labai operatyviai ėmėsi jas įgyvendinti. Jau po keturių mėnesių – 1969 m. liepos 18 d. prezidentas savo kalboje Kongrese populiacijos augimą pavadino „viena iš rimčiausių žmonijos problemų paskutiniame 20 a. trečdalyje“:

Klausimą spręsti iš lėto pradėta vietiniame lygyje. Praėjus pusmečiui po Niksono kalbos pradėta dirbtinių abortų legalizacija – 1970 m. sausio 1 d. Havajai įteisino abortus nesant medicininei būtinybei:

Tais pačiais 1970 metais Kalifornija tapo pirmoji valstija, leidusi skyrybas pagal pareiškimą, skyrybų pagrindas tapo nebūtinas, o jų kaltininko sąvoka tapo beprasmė.

1970 m. kovo 16 d. prezidentas Niksonas įkūrė Amerikos populiacijos augimo ir ateities komisiją, kurios pirmininku paskyrė Džoną Rokfelerį:

Komisijos nariais buvo ir tie patys Jafė su Berelsonu. 1970 m. gruodžio 26 d. Niksonas pasirašė naują „Įstatymo apie sveikatos apsaugą“ redakciją, į kurią įėjo 10 skyrius, sudarytas remiantis Jafės memorandumu:

Po kelių mėnesių nuo naujojo įstatymo įsigaliojimo kelios valstijos dekriminalizavo homoseksualius santykius.

Niksono įkurtos komisijos darbas tesėsi apie du metus, o jos darbo rezultatu tapo 300 puslapių ataskaita, kurią pristatė prezidentui ir Kongresui 1972 m. kovo 27 d. Ataskaitos esminė išvada buvo ta, kad ilgalaikėje perspektyvoje šaliai nereikalingas populiacijos augimas, todėl būtina skubiai imtis priemonių jo stabdymui:

Mažiau nei po metų nuo Rokfelerio ataskaitos įvyko tektoninis poslinkis – 1973 metais abortai buvo legalizuoti federaliniame lygyje, o spaudžiant politikams homoseksualizmas buvo išbrauktas iš JAV psichiatrų asociacijos ligų sąrašo:

Šios priemonės akimirksniu davė rezultatą – skyrybų skaičius staigiai išaugo. Neištikimybės dekriminalizavimas ir garantuoti alimentai atrišo amerikietėms rankas. 1975 m. skyrybų iniciatorėmis moterys tapo 71,4% atvejų. Abortų skaičius išaugo nuo kelių tūkstančių 7 dešimtmečio pradžioje iki 1,5 mln. 8 dešimtmečio pabaigoje.

Šeimos vaizdinys Holivudo filmuose iš tvirtos ir susietos stipriais ryšiais, kur moteris yra daugiavaikė motina ir mylinti žmona, pasikeitė vos per vieną kartą į visišką priešingybę, propaguojančią bevaikiškumą, palaidumą, skyrybas ir moterišką karjerizmą:

Didelis reformų tempas sąlygojo ir greitą rezultatą – tikslas buvo pasiektas per kelis metus: antroje 8 dešimtmečio pusėje tradicinės šeimos vaizdinys buvo visiškai diskredituotas, o gimstamumas JAV nukrito dvigubai, žemiau reprodukcinio lygio.

Prieš pat savo mirtį Frederikas Jafė už demografinė problemos sprendimą buvo priimtas į Nacionalinės mokslų akademijos gretas, o 1978 m. po mirties apdovanotas aukščiausiu Šeimos planavimo federacijos apdovanojimu – Margaret Senger premija. Šiandien JAV, kaip ir dauguma pirmojo pasaulio šalių yra degeneratyvinė, nereprodukuojanti savęs nacija.

Įstatymų leidėjai stengėsi spręsti tai migracijos pagalba, bet pasirodė, kad senėjimo problemos migrantai ne tik kad nesprendžia, bet ją sunkina. 2018 m. pabaigoje JAV vyriausybė pagaliau suprato ką padarė ir jau atsisako demografinio apribojimo programos. 9 valstijose jau įvesti abortų apribojimai ir draudimai.

Vertė Ričardas Vysockis

Straipsnis originalo kalba: https://minskblog.livejournal.com/

Parašykite komentarą