Lietuva

Kad entuziazmo būtų kuo daugiau!

 

Vvita Vvita: „Tai visai nauja partija, kuri mus isgelbes is prazuties !“ (Komentaras iš S.Tomo Feisbuko, kalba netaisyta)

Viešoje erdvėje pasklidus žiniai apie naujos, tiekiančios daug vilčių tikrųjų konservatorių partijos įsikūrimą, nori nenori imi galvoti, ar kartais nepražiopsom kažko svarbaus ir reikšmingo.

Tokios mintys užplūsta stebint kaip reta nuoširdų partijos šalininkų palaikymą ir pačių aktyvistų karštą užsidegimą, kartais net peraugantį į ekstazę.

Nors visa tai ir sukuria rimtą galimos sėkmės rinkimuose įspūdį, vis tik palaikymo ir entuziazmo būtų dar daugiau, jei būtų atsakyta į klausimus, atsakymų į kuriuos, nors ir dėl galimos interesantų kaltės, bet nepavyksta taip paprastai rasti.

Pirmiausia glumina padėtis su pačia Konservatorių partija. Nors puslapyje konservatoriai.eu skelbiama, kad „Lietuvos konservatorių partija išrinko savo pirmininku advokatą prof. Stanislovą Tomą, kuris ankstyvą sausio 21 d. rytą iškilmingai prisiekė vykdyti partijos programą“ ir „pasirašė krauju“, tačiau internete nepavyksta daugiau rasti duomenų apie šią partiją. Duomenų nėra ir Teisingumo ministerijoje: http://www.tm.lt/dok/Lietuvos%20Respublikos%20politini%C5%B3%20partij%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%202018-10-01.pdf. Tampa visai nesuprantama, kaip galėjo neegzistuojanti partija išsirinkti pirmininką?

Nežiūrint to, džiugu ir sveikintina, kad Europarlamento rinkimuose užregistruotas Stanislovo Tomo sąrašas, kuriame pastarasis yra pirmu numeriu. Stanislovo Tomo sąrašo kilnus tikslas yra priversti Lietuvą vykdyti Europos socialinės chartijos 4 straipsnio 1 dalį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnį. https://www.youtube.com/watch?v=N7lBvOjhsq8&t=6s

Tik va – vėl neaiškumas su finansavimu, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas: https://www.vrk.lt/aukos-2019-ep. O ten parašyta nedviprasmiškai: „Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.

Išrinktiems į Europos Parlamentą asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.“

Pirmininko Stanislovo Tomo pensininkų ar mažas pajamas gaunančių žmonių atstovavimas teisme ir yra įsipareigojimas privatiems ir (ar) grupiniams interesams. Kyla klausimas, kaip , galimas europarlamentaras, atstovaus tą tūkstantį pensininkų, iš kurių dabar renkami po 50 eurų bylinėjimuisi prieš Lietuvą dėl neva nevykdomų tarptautinių socialinių įsipareigojimų, jei tai draudžia įstatymas? Na, ir tuo pačiu, jei jau iš tikrųjų taip rūpi mūsų žmonių gerbūvis ir teisės, kam tas tūkstantis? Tokiai bylai užtenka ir vieno žmogaus ieškinio.

Stanislovas Tomas teigia, kad minimalų atlyginimą Europos šalyse apibrėžia Europos socialinės chartijos 4 straipsnio 1 dalis ir tai yra 60 proc. vidutinio šalies atlyginimo. Tačiau Europos socialinėje chartijoje nėra nurodyta jokių konkrečių skaičių, o tik abstrakčios nuostatos.

Štai kaip skamba 4 straipsnio 1 dalis: „Pripažinti darbuotojų teisę į tokį atlyginimą, kuris garantuotų jiems ir jų šeimoms normalų gyvenimo lygį“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.42260

O Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis apie pensijas apskritai nieko nesako: „Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19841

O gal čia tiesiog ne ta chartija, ne ta konvencija, gal be reikalo susirūpinome? Kas dabar ten supaisys visą tą įstatymų raizgalynę?

Todėl, linkėdami sėkmės ir ryžto, tikimės atsakymų į visus šiuos klausimus ir neaiškumų nušvietimo, kas dar labiau sustiprintų šios naujos iniciatyvos pozicijas.

Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Asociacija „Mūsų gretos“

Parašykite komentarą