Pasaulis

JAV pasiruošusios imtis karinių veiksmų prieš NATO valstybę

Jungtinėms Valstijoms pasitraukus iš Sirijos šiaurinio regiono ir palikus savo sąjungininkus kurdus, juos tuoj pat atakavo Turkijos kariuomenė, siekianti padaryti galą kurdų planams įkurti savo valstybę. gyvena Sirijoje, Turkijoje, Irake, Irane ir kelia grėsmę tų šalių teritoriniam vientisumui.

Prasidėjus kariniams veiksmams, prezidentas pagrasino sužlugdyti Turkijos ekonomiką, jei ji peržengs kažkokią ribą. Tačiau negana to, vakar valstybės sekretorius Maikas pareiškė, kad jei reiks, tai narė Jungtinės Amerikos Valstijos yra pasiruošusios imtis karinių veiksmų prieš Turkiją, t.y. prieš kitą narę.

Įdomu, kaip tokiu atveju būtų su 5 NATO sutarties straipsniu kuris skamba taip:

„Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.“

  

cnbc.com

Parašykite komentarą