Apie Mūsų gretas

„Mūsų gretų“ žmones jungia panašus pasaulio matymas. Esame tikri, kad panašiai kaip mes suvokiančių pasaulį Lietuvoje yra dauguma, tik šiuo metu yra girdimas ne mūsų, o mažumos balsas.

Tokia padėtis yra nenormali, kai mažuma diktuoja sąlygas daugumai, o daugumos visiškai nėra atstovaujamos seime ar kitose valdžios struktūrose. Šiuo metu valdžioje nėra nė vienos politinės jėgos, atstovaujančios mūsų, daugumos Lietuvos žmonių pažiūras.

Be mūsų pačių niekas šito nepakeis, todėl kviečiame būti aktyviais ir jungtis. Tam dabar yra įsteigta “. Jos tikslas – vienyti tų pačių pažiūrų žmones, o susirinkus reikiamam kiekiui – įsteigti politinę organizaciją ir tada bandyti įtakoti procesus mūsų valstybėje, nes vienintelis įmanomas kelias yra dalyvavimas rinkimuose.

Jei Jums yra priimtina pasaulėžiūra, išreikšta penkiolikoje punktų, Jūs – „Mūsų gretų“ . Atsiliepkite, junkitės prie mūsų!

Ir tegausėja Mūsų gretos!